Du er her

NordFo

Hej ”NordFo”

Nordisk forskningskonferens i slöjd 17-20 september 2019

Nu finns den första informationen om NordFo:s konferens Make&Learn

på svenska:

https://hdk.gu.se/makeandlearn2019

på engelska:

https://hdk.gu.se/english/makeandlearn2019/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fhdk.gu.se%2Fmakeandlearn2019%2F

Konferensens övergripande fokus är sammanlänkningen mellan ”att göra” och ”att lära”, därav konferensens namn Make&Learn.

Anmälan öppnar januari 2019, men redan nu går det att ta del av konferensens teman och preliminära program.

NordFo-konferensen arrangeras av HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet, Sverige, i samarbete med den nordiska organisationen NordFo, Nordiskt forum för Forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd, som verkar för slöjdrelaterade samarbeten mellan de nordiska länderna.

Konferensen vänder sig främst till forskare och lärare vid universitet och högskolor inom slöjdområdet i de nordiska länderna, men konferensen är också öppen för deltagare från andra slöjdverksamheter där man bearbetar material med hjälp av olika redskap till fysiska föremål. Konferensspråken är skandinaviska språk och engelska.

Konferensen äger rum på HDK i centrala Göteborg, med möjlighet att besöka Nääs gamla slöjdlärarseminarium.

Hemsidan uppdateras allt eftersom.

(följ också info på NordFo:s sida på Facebook)

VÄLKOMNA!

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Marléne Johansson, fil.dr., Professor

 

Göteborgs universitet

Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK

Slöjdlärarutbildningen

Box 131, 405 30 Göteborg

 

+46 (0)31-786 4213, mob: 0708-220481

 

(för mer info se MJ:s personalsida vid GU)

 

http://slojdlararportalen.se/

https://journals.hioa.no/index.php/techneA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


10/8 2017

Kære kollegaer.

Vi har nogen ledige studiepladser på materialefagene i årsstudierne Leire, Tekstil og Tre med metal. Jeg har lavet opslag med billeder og info om disse studier til deling i forsøg på at rekruttere studenter. Del gerne i jeres netværk.

https://www.facebook.com/estetiskefag.usn/posts/2142245502682836

 https://www.facebook.com/estetiskefag.usn/posts/2142250119349041

https://www.facebook.com/estetiskefag.usn/posts/2142252782682108

 Nordiske studenter kan søke mobilitetsstipend

 Hilsen  Jostein 


NordFo

NordFo skall verka för samarbete i olika former mellan de nordiska ländernas lärarutbildningar för att initiera, stimulera och redovisa forskning och utvecklingsarbete inom ämnena forming, håndarbejde och slöjd samt utbildning av lärare för dessa ämnen.

NordFo er samarbejde om forskning og uddannelse indenfor fagene sløjd, håndarbejde og formning

NordFo har samlet en lang række udgivelser, doktorafhandlinger og artikler som er særdeles velegnede til brug i

  • Læreruddannelse
  • Efter og videreuddannelse
  • Studier i pædadogik og didaktik
  • Basis for opgaveskrivning på alle niveauer

Til NordFo

Publikationer i Techne

Techne serien, her er sidste  nummer: