Du er her

Den politiske dagsorden

 

9 marts 2018


Nu er der forår måske på vej for den praktiske dannelse i udskoling og for løsning for den lave søgning til erhvervsuddannelserne.

Vi ser det som et vigtigt skridt i den rigtige retning at undervisningsministeren nu har bedt forligspartierne om deres bud på hvordan en opgradering af de praktiske fag i udskolingen kan se ud.

De praktisk-musiske foreninger kan kun støtte op om, at styrke den praktiske dannelse i folkeskolen og primært i udskoling hvor langsom er blevet udvandet til et praktisk nulpunkt. At gøre praktisk fag obligatoriske i udskolingen og sidestille dem som prøvefag med de boglige fag, kan kun øge den almene dannelse, glæden ved den manuelle læring og give håndværksfag et længeventet statusløft både hos elever og forældre, så også søgningen til erhvervsskolerne igen kan komme stige. Derfor ses forslag om obligatoriske prøvegående valgfag i udskolingen, absolut som et godt skridt i den rigtige retning.

Merete Risager udtaler, at der er mange veje, der fører til Rom i denne udfordring. Det er klart, at hvis det er det primære mål at øge søgningen erhvervsskolerne, så er et prøvegående obligatorisk håndværk og designfag i udskolingen en naturlig vej til målet, nu da eleverne også skal vuderes på deres praktiske formåen i UPV –undervisnings paratheds vurdering. Her er den faglige forening H&D naturligvis med hele rejsen til Rom.

Indtil da glædes vi ved ministerens udtalelse; Det der ligger helt fast, er, at vi skal have en bedre repræsentation af håndværksfagene i udskolingen.

-wp-