Du er her

Beretning 2016

Kassererens beretning

Sammenlægning af vore 2 gamle foreninger betød sammenlægning af medlemskartoteker. Medlemskartoteket ligger nu hos Iteras hvor systemet selv sørger for opkrævning af kontingent, registrering af betaling, udsendelse af rykkere og endelig sletning af medlemmet hvis betalingen helt udebliver. Sidste nyt her er, at nye medlemmer selv taster direkte ind i databasen når de melder sig ind. Det er et rigtig godt system med styr på det hele.

Medlemstallet er skrumpet, og det var forudset i budgettet. Dels har rigtig mange haft medlemskab af begge foreninger, både personlige medlemmer og skolemedlemmer. De fleste har valgt kun at fortsætte med 1 medlemskab. Ligeledes lukker mange skoler, og her forsvinder medlemsskaberne også. Det lykkedes ikke at hverve nye medlemmer i samme omfang som afgangen af medlemmer. Man kan sige, at hver gang vi mister 2 medlemmer kommer der 1 medlem ind.

Samlet set er indtægterne større end budgetteret. Dels fordi kontingentindtægten trods medlemstilbagegang blev større end forventet, dels fordi der kom en uventet god afregning fra Tekst&Node.

Udgifterne er til gengæld lavere end forventet. Der er udvist stor sparsommelighed idet der ikke har været udgifter til mødelokaler / restaurant. Det har også hjulpet, at Odense-konferencen gav et lille overskud i stedet for et forventet underskud. Endelig har produktionen af Håndværk&Design været billigere end forventet.

Vi nåede ikke at sætte medlemkampagne i værk, og vi nåede heller ikke at forny hjemmesiden. Udgifterne hertil har så heller ikke været der, men må budgetteres igen i 2017. Foreningens drift giver derfor et overskud på 180.000 i 2016.

Kassererens gamle økonomisystem sættes på pension ved udgangen af 2016. Herefter ligger bogholderiet ude i skyen (e-conomic) og er i princippet tilgængeligt for alle bestyrelsesmedlemmer der måtte ønske det ligesom medlemsregistret er det. På samme måde har bestyrelsen valgt at indsætte et bestyrelsesmedlem (Irene) som back-up kasserer i forhold til alle bankkonti. Der er stor langsommelighed i at få det på plads da den samlede bestyrelse skal underskrive dokumenter i flere omgange. Dels forbereder bestyrelsen hermed et generationsskifte på kassererposten, dels sikrer bestyrelsen at foreningens drift kan fortsætte selvom kassereren skulle få forfald.