Du er her

Aftalen er landet

 

12. juni, 2018

Hvor er det dejligt, at de faglige foreningers udspil til politikerne har båret frugt, der er blevet lyttet til os, og derfor er vi i foreningen Håndværk & design selvfølgelig meget glade for aftalen om styrket praksisfaglighed i Folkeskolen. Meget af aftalens indhold har de faglige foreninger anbefalet og påpeget gennem de sidste 10 år. Derfor skal der lyde et stort cadeau til Ministeren og forligskredsen for aftalen for denne første fase, i forhold til at understøtte større praksisfaglighed i udskolingen. Det er den helt rigtige beslutning, at styrke alle de 4 klassiske praktisk-musiske fag med et obligatorisk to-årigt valgfag på 7.-8. klasse, og dermed gøre H&D obligatorisk at udbyde som valgfag med mulighed for prøve for alle skoler fra skoleåret 2019-20. Det er også det helt rigtige, at styrke praksisfagligheden i 9. klasses obligatoriske projektopgave, og samtidig at starte et udviklingsprojekt om praksisfaglighed i skolen, som foreningen aktivt gerne vil støtte - og samarbejde om.

I en kommende 2. fase, kan der kun appelleres til, at det politiske forslag om at give skolerne flere værksteder og mere moderne faglokaler kan blive effektueret, og forslaget om at gøre H&D-faget til et obligatorisk prøvefag for alle udskolingselever kan blive vedtaget, så den praktiske dimension i folkeskolen reelt vil blive sidestillet med den teoretiske.

Fra foreningens side vil vi gerne opfordre til, at der også bliver sat fokus på undervisningsfaget H&D i læreruddannelsen samt i efter-videreuddannelsen, så hele fødekæden til H&D-faget og de øvrige pm-fag kan blive genetableret med tilstrækkeligt kvalificerede undervisere både til mellemtrinnet og til valgfag i udskoling.

Chancen, for at det obligatoriske valgfag H&D i udskolingen kommer succesfuldt fra start, er afhængig af veluddannede lærere og veludstyrede faglokaler, ellers kan folkeskolen på sigt komme til at mangle kvalificerede H&D undervisere.

Den faglige forening Håndværk og Design lykønsker aftalen og støtter gerne aktivt implementeringen.

Hanni Eskildsen - Formand

Wisti W. Pedersen - Næstformand