Info og indmeldelse

Bestil dit

Håndværk&Design

blad her

 

Kommende regionale stævner

 

 

Landsstævnet i Skjern april 2019

 

Glædelig Jul                        

Efter et år med megen opmærksomhed på praksisfaglighed i folkeskolen blev et flertal af folketingets partier som bekendt enige om at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser i folkeskolen. Af aftaleteksten fremgår det, at skolerne skal tilbyde eleverne på 7.-8.klassetrin valgfaget håndværk og design, så fra 1/8, 2019 har håndværk og designlærere et toårigt obligatorisk valgfag på skemaet, som skal afsluttes med en prøve.

Det betyder udfordringer for alle skoler og HD lærere, men fortvivl ikke for fremover vil foreningen som inspiration sætte fokus på valgfaget, så I kan blive sporet ind på de kommende udfordringer og forhåbentlig finde hjælp.

I det blad, I netop har modtaget skriver, Heidi Bruus om håndværk og design som obligatorisk valgfag, og vores årlige konference: Vide rammer – eksemplariske eksempler til H&D undervisningen, som afholdes i april 2019, er opslået, her er der gode muligheder for inspiration og faglig fordybelse. Samtidig er jeg sikker på, at der i lokalforeningerne bliver sat initiativer i gang, så som kurser og cafeeftermiddage ellers må I henvende jer til jeres lokalforening med jeres ønsker.

Med disse ord ønsker jeg alle medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår.

Hanni Eskildsen

 

Faglig opdatering i håndværk og design  -  en investering der lønner sig

Er du endnu ikke medlem af Den faglige forening Håndværk & Design, og dermed ikke får tilsendt dit eget eksemplar af fagbladet Håndværk&Design, løses det nemmest ved at melde sig ind i foreningen. Alle med interesse for faget Håndværk og Design er velkomne i vores forening

Kommende kurser, cafe'er og workshops

 
 

 Klik for info og klik for indmeldelse