Info og indmeldelse

Bestil dit

Håndværk&Design

blad her

Udstillinger

Værd at

Besøge


Midt-Vest og Østjylland

Sommerstævne

DR1 TV-avisen - se indslag 

Nu er der forår måske på vej for den praktiske dannelse i udskoling og for løsning for den lave søgning til erhvervsuddannelserne.

Vi ser det som et vigtigt skridt i den rigtige retning at undervisningsministeren nu har bedt forligspartierne om deres bud på hvordan en opgradering af de praktiske fag i udskolingen kan se ud.

Indtil da glædes vi ved ministerens udtalelse; Det der ligger helt fast, er, at vi skal have en bedre repræsentation af håndværksfagene i udskolingen.

>>>> fortsættes >>>>

 

 

De praktiske fag skal styrkes i folkeskolen og ligestilles med de boglige 
 
Regeringen har som målsætning, at mindst 25 pct. af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i 2020 - og 30 pct. i 2025. 
 
Kigger man på det samlede timetal for de praktiske fag i et barns skoleliv anno 2014, så udgør de praktiske fag kun 14 pct., (se bilag) og ingen obligatoriske prøver i fagene.
Hvordan kan det lykkes at ændre elevernes valg af ungdomsuddannelse, hvis man som elev i hele sit skoleforløb fra 1. - 9. klasse, har kunnet konstatere, at der ingen status er i praktiske evner?  Signalværdien er ikke til at komme uden om.  
 
De fire faglige foreninger for henholdsvis Håndværk og Design(HD), Madkundskab, Musik og Billedkunst stiller derfor følgende forslag: 
 

 

God Påske til alle!

Efter ferien glæder vi os til den forestående Forårskonference i Skjern med over 100 deltagende. Konferencen gennemføres uanset den politiske situation, dog vil de tilmeldte deltagere modtage nærmere information ved en evt. storkonflikt.

Fik du ikke mulighed for deltagelse i Skjern, eller har du mod på endnu et forrygende H&D-stævne, så er det tid til tilmelding til foreningens første Midtjyske-Sommerstævne  15.-16. juni,  med rettidig tilmelding inden 20. april. se mere: Det midtjyske H&D-Sommerstævne 

Derudover finder du i kursuskalenderen altid gode H&D-stævner, H&D-kurser og H&D-caféer til faglig opdatering eller ny inspiration landet over. Så er det kun at få valgt de aktiviteter ud, der vil give dig og dit fagteam den bedste faglige opdatering, og få søgt om deltagelse. Skulle arbejdsgiverne ikke prioritere alle dine ønsker, så fortvivl ikke, da mange af foreningens aktiviteter er tilrettelagt efter, at du også selv kan deltage uden for arbejdstid og få noget personligt med hjem og ofte til en meget fornuftig pris. Så søg din arbejdsgiver om  faglig opdatering på faget, eller forkæl dig selv med et kursus eller stævne!

Kig kursuskalenderen igennem her . Vælg ud, og meld dig til 

Faglig opdatering i Håndværk og design - en investering der lønner sig!Er du endnu ikke medlem af Den faglige forening Håndværk & Design, og dermed ikke får tilsendt dit eget eksemplar af fagbladet Håndværk&Design, løses det nemmest ved at melde sig ind i foreningen. Alle med interesse for faget Håndværk og Design er velkomne i vores forening.


 Klik for info og klik for indmeldelse